Jan 292015
 
ቅዋምሲ ሞይቱ ሰብከ ድሓን ድዩ ሂወቱ?     ቀለታ ኪዳነ

መንግስቲ  ዘመሓድረሉ ንፈልጦ  ቅዋም ካብ ዘይሃለዎ  ክንብደል ከሎና  ዓገብ ክንብሎ መሰልና ምዃኑ ክቕበል  ምተገብኤ። ኣይገበሮን። ንሱ እንተሓሰመና ከኣ  ካብኡ ዝነፍዕ  ንህዝቡ ዝሓሊ ለባም ተቓዋሚ ኣካል እንተዝህልወና እውን ዓቢ ጸጋ ምዀነ። ኣይተዓደልናን  ኵሉ  ኣይተረኽበን። ህዝቢ ኤርትራ  ከኣ  እንተስ ገሪሙዎ፡ እንተስ ኣስደሚሙዎ፡ እንተስ ርዒሙዎ፡ ንኹሉ ክጸውርን፡ ንኽዛረብ ዕድል ዘለዎ ኣብ ስደት ኣብ ናጻ ሃገራት ዝነብር ህዝቢ  ከይተረፈ […]

 Posted by at 4:10 am
Jan 262015
 
እንታይ ዝዓብስ ቅዋማዊ ስርዓት? ብኣማኑኤል ማህደረ...22 May 2014 09:46

ንሓድሕዱ ዝራጸም ቃላት “ፕረዚደንት” ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ደሞክራሲን ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓትን “ፕረዚደንት” ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት መበል 24 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብ9 ለካቲት 2014 ንዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዝርከብ ህዝቢኤርትራ ከም ወትሩ ተኸታቲልዎስ ሕውስዋስ ስምዒት ፈጢሩሉ ኢዩ ሓሊፉ። ገሊኡ ንለውጢን ብሩህ ተስፋን ዝኣንፈተ ሓድሽ ነገር እንተሰምዐ ብምባል፣ ገሊኡ ድማ ነቲ ዘይቀጥታውን ኣብ […]

 Posted by at 4:10 am
Jan 252015
 

ገብረሂወት ወልደሚካኤል 05 ጥሪ 2015 ስቶክሆልም ገብረሂወት ወልደሚካኤል 05 ጥሪ 2015 ስቶክሆልም ኣይትብዝሑ ዘይኮነስ ኣይትርብሑ’ዩ መርገም ከመይ ኣለና በዓል-ዕወ ዑዱፍ ዓይንና እናረኣየ ደቅና ነቕዝፍ ዘይንሓፍር ዓጀውጀው ክንብል ክንልፍልፍ

 Posted by at 6:26 am
Jan 252015
 

. By assenna on December 25, 2014 17.01.2014። ክቡራት ተኸታተልቲ፡- ብዕለት 25- 12- 2014 በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ኣርእስቲ ካብ ዘቕረብኩዎ ሙሉእ ጽሑፍ ኣብ ፓልቶክን ብውልቅን ገለ ፍልልያት ስዒቡ ምንባሩ እዝክር። ብርግጽ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣበሃህላታት ምስ ኣርእስተይ ዝተተሓሓዘ ኣይመሰለንን። ተተሓሒዙ እንተነይሩ ግን ኣናብባና ኣይተሰማምዐን ማለት ኢዩ። እስከ

 Posted by at 6:21 am
Jan 252015
 
መሪር ዘበን ስድራቤትን መሓዙትን መንእሰይ እድሪስ ኻለድ ባሕራይ ጎኒ ንጎኒ.. ብፍረወይኒ ሃብተማርያም በርሊን፡ ጀርመን፡24.01.2015  

ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመጹ ስድራቤትን መሓዙትን፡ ሓውና እድሪስ ኻለድ ባሕራይ ሎሚ ዕለት 24.01.2015 ኣብ ላንድሻፍትስ ፍሪዶፍ ጋቶው ዝተባህለ ከባቢ ከተማ በርሊን፡ ኣብ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ተሳቲፎም ብኽብሪ ተፋንዮሞ። ክብርቲ ኣደ ኻለድ፡ ቅሰኒ፡  ዕሸል ወድኺ፡ ዝባኑ ዘዕርፈሉ መሬት፡ መንፈሱ ዘሰኒ ጸሎት፡ ዝማዕርጉ የሕዋት ረኺቡ ተፋንዩ። ክንዲ ኣዲኡ ኮይና ኣሙኡ፡ ኩላትና ኣሕዋቱን ኣሓቱን መንእሰይ ወደየ! መንእሰይ ሓወየ! […]

 Posted by at 5:45 am
Jan 242015
 
ዝኽሪ ካልኣይ ዓመት ፍጻመ ፎርቶን ርእሰ ቕትለት ወዲ ዓሊን SBS Jan 22, 2015

www.sbs.com.au ዕለቱ ሰኑይ 21 ጥሪ 2013 ኢዩ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ታንክታትን ረሻሻትን ኣምሪሖም ብዝመጹ ኣስታት 100 ወተሃደራትን ኣዘዝቶምን ተኸቢቡ። ንሓጺር እዋን ከኣ ሕቶ ፖለቲካዊ ጽገናታት ዝሓዘ ጽሑፍ ብኣስገዳድ ብኣንባብነት ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣቶ ኣስመላሽ ኣብርሃ ኣብ ኣየር ንኽዉዕል ተፈቲኑ።

 Posted by at 7:00 pm
Jan 242015
 

COMMUNAUTÉ ÉRYTHRÉENNE DE FRANCE ማሕበረ-ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ፈረንሳ ___________________________________________________________ 21 ter rue Voltaire 75011 Paris E-mail : [email protected] ኣብ ከተማ ካሌ (Callais, ኣብ ከተማ ካሌ (Callais, France) France) France) ዘሕዝን ኩነታት ኤርትራውያን ዘሕዝን ኩነታት ኤርትራውያን ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሓት ኩሉና ሰሚዕናዮ ንኸውን ሰለስተ መንእሰያት ብሓደጋ ህይወቶም ኣጥፊኦም። ነዚ ዝሰምዔ ሰብ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ዘይሓዘነን ዘይጎሃየን የለን።እቲ […]

 Posted by at 3:47 pm
Jan 242015
 
ቁዋም ሞይቱ ብዘይ መዓልቱስ: ኣይትቋየቑ፡ ኣይትሕተቱ?  መስከረም

·         ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ቁዋምና? ·         “ብሕማም ድዩ ብሓደጋ ሞይቱ” ኣይበሃልን ድዩ? ·         ምምሕያሽ ቁዋም-ምዕራፍ  ሸውዓተ፡ ዓንቀጽ 57 ·         ሰበ-ስልጣን ህግደፍ፡ ከም’ዛ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ እንክኾኑ፡ ፍሩያት ካድራት ህግደፍ አብ ዲያስፖራ እንክሕጭጬ። ·         ኢድና ንድሕሪት ጠዊና ፡ ቁዋመይ!  ቁዋመይ! ኢልና ኣብ መልቀስ ንሸኸልዶ ወይስ እጅገና ንሰብስብ?

 Posted by at 4:08 am
Jan 232015
 

·       ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ቁዋምና? ·       “ብሕማም ድዩ ብሓደጋሞይቱኸ” ኣይንገርን ድዩ? ·       ምምሕያሽ ቁዋም-ምዕራፍሸውዓተ፡ ዓንቀጽ 57 ·       ሰበ-ስልጣን ህግደፍ፡ከም’ዛ ኣብማይ ዝኣተወትኣንጭዋ እንክኾኑ፡ ፍሩያት ካድራት ህግደፍ አብ ዲያስፖራ እንክሕጭጬ። ·       ኢድና ንድሕሪት ጠዊና ፡ ቁዋመይ!  ቁዋመይ! ኢልና ኣብ መልቀስ ንሸኸልዶ ወይስ እጅገና ንሰብስብ?

 Posted by at 4:38 pm