Dec 122014
 
እቶም  ብዘይ ተገዝኣት ጠል፣ ብ'ኣበይ ክትእሰር ተባኢሶም ሐዳር ዝበተኑ ስድራ ብዋጋ ደቆም ይጣልዑ፣

ሰዉራ ኤርትራ ዋላ’ኳ ኣብ ኣጀማምርኡ፣ ብኸምቲ ዝድለ ነብሱ ሰርዑ ብዘይምብጋሱ ብዙሕ ሓርጎጽጎጻት ዝሰፈኖ መድረኻት ይንበሮ እምበር፣ድሕሪ መሪርን ነዉሕን ጉዕዞ  ቃልሲ ዝተረኸበ ናጽነት ምስ መዘንካ ግን፣ብዉጽእቱ ምስ እትመዝኖ ጥራይ ኢኻ ነብስኻ ከተዕግብ እትኽእል ። ንሱ ድማ እቲ ዘጋጠመ ብድሆታት ኣብ መድረኹን በብደረጅኡን  ተመኪቱስ ፣ ዝለከመ ለኪሙ፣ሕሉፍ ኮይኑ ንጸሓፍቲ ታሪኽ ዝተርፍ ስለዝኾነ እዩ።ንሰዉራ ዝወለደ፣ጉኦዞ  ትም ኢሉ ዝተፈጥረ […]

 Posted by at 2:23 am
Dec 082014
 
መርሒነት ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኢሰያስ ተኽለብራሃን ኣብ ኢትዮጵይ ድሃይ ኣጥፊኡ

ኢሰያስ ተኽለብርሃን ኣባል ማ.ሽማግለ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኮይኑ ኣቐዲሙ ካብ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ምሉእ ግዝየይ ክቃለስ እየ ብምባል ዝወረደ እዩ :: እንተኾነ ብሰብኪ ፖለቲካዊ መርገጺኡ ምስ ኣቦ መንበር ናይቲ ዉድብ ኣቶ ተስፉ ኣጽብሃ ክስሓሓብ እዩ ጸኒሑ:: ንሱ ክሓቶ ዝጸንሐ ኣብ ስ.ም.ኤ.ድ.ሃ. ተሓታትነት : ግሉጽነትን የለን ::

 Posted by at 2:46 am
Nov 232014
 

ሕቶና ሕቶ ጥበብ ድዩ ወይስ……………. ኣብዚ ቅንያት እዚ ምሕዝነት ህዝቢ ምስ ህዝቢ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ጓይላን ዳንኬራን መቸም ገሌና ብማዕከናት ዜና፡ ገሌኹም ድማ ብኣካል ተኻታቲልኩምን ተኻታቲልናን ኢና፡፡ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን፡ መትከላዊ እምነት ሃገራውያን ኤርትራውያን፡ ኤርትራ ነብሳ ዝኽኣለት ልዑላዊት ሃገር ኢያ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ልዑላውን ልዑላውን ኢዩ። ኤርትራ ብታሪኽ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን። እቲ እንኮ ብዓመጽ ሃጸይ […]

 Posted by at 2:30 pm
Nov 162014
 
ስድራቤቱን ፈተውቱን ዓገብ በልዎ ። "ሕጂ ዉን ደቂ ኣከለጉዛይ ተስኡ ተጠርነፉ ከምኡ ዉን ኣመንቲ ምስልምና ተሳኡ :: Rasta ኣማኒኤል ካሕሳይ

asta7278: ^HEJI WEN DEQI AKLGUZAY TESEU TETRNFU & AMNTI MESLMENA ERITREAWIAN TETRNFU TESU ^ ሕጂ ዉን ደቂ ኣከለጉዛይ ተስኡ ተጠርነፉ ከምኡ ዉን ኣመንቲ ምስልምና ተሳኡ እዚ ኣብ ላዕሊ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ መበገሲ ሓሳበይ : እዚ ካብ ፓልቶክ ቀዲሐ ዝወሰድክዎ እዩ ኣንቱም ሰባት እንዳሓደርና ገለ ክንሰምዕ ኢና : ሎሚ ሃገር ናብ ዝኸፈአ ደረጃ ኣብ ተንቆልቁለሉ ዘላ […]

 Posted by at 3:40 pm
Oct 312014
 
“..the TPLF rulers of Ethiopia are indeed the most vicious and unrelenting enemies of Eritrea and its people…”

ARE THE TPLF RULERS OF ETHIOPIA THE ENEMIES OR FRIENDS OF ERITREA AND ITS PEOPLE? Drs. Tsegezab Gebregergis, London, October 30, 2014 1. Introductory Note to Readers I presented this paper in its draft form with the above title in July in 2010 for discussion at the paltalk room, ‘Eritreans for Democracy,’ and or as […]

 Posted by at 3:03 am
Oct 162014
 
Letter dated 10 October 2014 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council

Security Council Distr.: General 13 October 2014 Original: English   Letter dated 10 October 2014 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council On behalf of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) […]

 Posted by at 11:51 am
Oct 162014
 
ዘይምለሳ ከብቲ ፈለስቲ ይዋግኡለን ቀለታ ኪዳነ

15/10/2014 ንሕና ኤርትራውያን እንተዘይለቢምናን ኵነታት ዓለም እናተኸታተልና ዘይተጠንቂቕናን እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዘንጸላሉ ዘሎ ደበና ጥፍኣት ክጸልወና ይኽእል ኢዩ። ሎሚ ንሃገርና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዝወደቐት ሃገር (Failed State) ገሮም እዚ ህዝብ’ዚ ብቐደሙ እውን ናጽነት ዝግብኦ ኣይነበረን። ሕጂ እውን ኣብ ነንሓድሕዱ ክሰማማዕን ብሰላም ክካየድን ብኤኮኖሚ እውን ርእሱ ክኽእልን ህዝቡ ክቕልብን ስለዘይክእል ገለ ገለ ዓበይቲ ሓይልታት […]

 Posted by at 3:07 am
Oct 112014
 
“ንሕና’ኮ ንኩናማ ንፈልጦም፣ ዝሃብናዮም ክዳውንትና ክሓጽቡ፣ ካልሲ ክሓጽቡልና፣ ሙታንታና ክሓጽቡልና እምበር ከማኻትኩም ዝሃብናዮም ስራሕ ኣይንሰርሕን ዝብሉ ኩናማ ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ቃል ብቓል ተዛሪቦምና ኢዮም” ኣቶ ቀርነልዮስ ዑስማን  ቃለ መሕትት ምስ ኣቶ ቀርነልዮስ ዑስማን

ኣማኑኤል ማህደረ ([email protected]) ሳላ ስደት ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ምስቲ ብማዕዶ ጥራይ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ብቐረባ ካብ ዝላለ ኣትሒዘ ንገለ ካድራትን መራሕትን ውድባት ኮፍ ኢለ ከዕልሎምን ከዘራርቦምን ክኢለ ኢየ። ምስ ገለ ካብኣቶም እውን ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐን ዘይተዘርግሐን ቃለ መጠይቓት ኣካይደ ኢየ። እቲ ሻሂ ሒዝና እንገብሮ ዕላላት ዘሕዝን ዛንታታት እትሰምዓሉ ብምዃኑ ዝፍቶ እኳ እንተዘይኮነ […]

 Posted by at 7:04 pm
Oct 092014
 
ዓዲ ዘእቱ መንገዲ ሓቂ እንተንሕዝዶ ኣይምሓሸን? ቀለታ ኪዳነ

10/08/2014 ንስርዓት ኢሳያስ ብዘይካ ፈጺምካ ካብ ሱሩ ምምንቋስ ካልእ ምርጫ የልቦን። እቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ንዓኡ ዝኣምን ከኣ ቀልጢፉ እንተዘይተነሲሑን ኣባና ኢዱ ዘይሂቡን ክድምሰስ ኢዩ። ህግደፍ ብሓይሊ ክድምሰስ እምበር ምስኡ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣቀላልሳ ዝበሃል ናይቶም ንሱ ዝሰደዶም ሰለይቲ ቃልስና ንምዕንቃፍ ዘካይዱዎ ስልቲ ኢዩ። ፍለጡዎም ኣለልዩዎም እዞም ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝብሉ ሰለይቲ ስርዓት ህግደፍ […]

 Posted by at 1:16 am