Jan 292015
 

kk01282015መንግስቲ  ዘመሓድረሉ ንፈልጦ  ቅዋም ካብ ዘይሃለዎ  ክንብደል ከሎና  ዓገብ ክንብሎ መሰልና ምዃኑ ክቕበል  ምተገብኤ። ኣይገበሮን። ንሱ እንተሓሰመና ከኣ  ካብኡ ዝነፍዕ  ንህዝቡ ዝሓሊ ለባም ተቓዋሚ ኣካል እንተዝህልወና እውን ዓቢ ጸጋ ምዀነ። ኣይተዓደልናን  ኵሉ  ኣይተረኽበን። ህዝቢ ኤርትራ  ከኣ  እንተስ ገሪሙዎ፡ እንተስ ኣስደሚሙዎ፡ እንተስ ርዒሙዎ፡ ንኹሉ ክጸውርን፡ ንኽዛረብ ዕድል ዘለዎ ኣብ ስደት ኣብ ናጻ ሃገራት ዝነብር ህዝቢ  ከይተረፈ መብዛሕትኡ ከይዛረብ ኣፉ ትዓቢሱ ክዅርመጅን Continue reading »

 Posted by at 4:10 am
Jan 262015
 

ንሓድሕዱ ዝራጸም ቃላት “ፕረዚደንት” ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ደሞክራሲን ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓትን

“ፕረዚደንት” ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት መበል 24 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብ9 ለካቲት 2014 ንዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዝርከብ ህዝቢኤርትራ ከም ወትሩ ተኸታቲልዎስ ሕውስዋስ ስምዒት ፈጢሩሉ ኢዩ ሓሊፉ። ገሊኡ ንለውጢን ብሩህ ተስፋን ዝኣንፈተ ሓድሽ ነገር እንተሰምዐ ብምባል፣ ገሊኡ ድማ ነቲ ዘይቀጥታውን ኣብ ጓል መገዲ ዘድህብን መልስታት “ፕረዚደንት” ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምስማዕ ሎሚ’ኸ እንታይ ኮን ይብል ይኸውን ብዝብል ነናቱ መበገሲ ሒዙ ከም ዝተኸታተሎ፣ ኣብ እዋኑ Continue reading »

 Posted by at 4:10 am
Jan 252015
 

ገብረሂወት ወልደሚካኤል 05 ጥሪ 2015 ስቶክሆልም
ገብረሂወት ወልደሚካኤል
05 ጥሪ 2015 ስቶክሆልም
ኣይትብዝሑ ዘይኮነስ ኣይትርብሑ’ዩ መርገም
ከመይ ኣለና በዓል-ዕወ ዑዱፍ
ዓይንና እናረኣየ ደቅና ነቕዝፍ
ዘይንሓፍር ዓጀውጀው ክንብል ክንልፍልፍ Continue reading »

 Posted by at 6:26 am
Jan 252015
 

. By assenna on December 25, 2014
17.01.2014።
ክቡራት ተኸታተልቲ፡- ብዕለት 25- 12- 2014 በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ኣርእስቲ ካብ ዘቕረብኩዎ ሙሉእ ጽሑፍ ኣብ
ፓልቶክን ብውልቅን ገለ ፍልልያት ስዒቡ ምንባሩ እዝክር። ብርግጽ እቲ
ዝበሃል ዝነበረ ኣበሃህላታት ምስ ኣርእስተይ ዝተተሓሓዘ ኣይመሰለንን።
ተተሓሒዙ እንተነይሩ ግን ኣናብባና ኣይተሰማምዐን ማለት ኢዩ። እስከ Continue reading »

 Posted by at 6:21 am
Jan 252015
 

funera6ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመጹ ስድራቤትን መሓዙትን፡ ሓውና እድሪስ ኻለድ ባሕራይ ሎሚ ዕለት 24.01.2015 ኣብ ላንድሻፍትስ ፍሪዶፍ ጋቶው ዝተባህለ ከባቢ ከተማ በርሊን፡ ኣብ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ተሳቲፎም ብኽብሪ ተፋንዮሞ።

ክብርቲ ኣደ ኻለድ፡ ቅሰኒ፡  ዕሸል ወድኺ፡ ዝባኑ ዘዕርፈሉ መሬት፡ መንፈሱ ዘሰኒ ጸሎት፡ ዝማዕርጉ የሕዋት ረኺቡ ተፋንዩ። ክንዲ ኣዲኡ ኮይና ኣሙኡ፡ ኩላትና ኣሕዋቱን ኣሓቱን መንእሰይ ወደየ! መንእሰይ ሓወየ! እናበልና ኣፋኒናዮ።  ረቢ/እግዚኣብሄር፡ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ይቀበሎ፡ ኣሜን! Continue reading »

 Posted by at 5:45 am
Jan 242015
 

sbs.ht2www.sbs.com.au
ዕለቱ ሰኑይ 21 ጥሪ 2013 ኢዩ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ታንክታትን ረሻሻትን ኣምሪሖም ብዝመጹ ኣስታት 100 ወተሃደራትን ኣዘዝቶምን ተኸቢቡ። ንሓጺር እዋን ከኣ ሕቶ ፖለቲካዊ ጽገናታት ዝሓዘ ጽሑፍ ብኣስገዳድ ብኣንባብነት ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣቶ ኣስመላሽ ኣብርሃ ኣብ ኣየር ንኽዉዕል ተፈቲኑ። Continue reading »

 Posted by at 7:00 pm
Jan 242015
 

ETHIOPIA
* The Ethiopian government authorities are taking the mainly Afar ARDUF armed rebel
movement’s opposition to the creation last month of three special kebele (small
administrative entities) in the Afar Regional State very seriously. Continue reading »

 Posted by at 5:46 pm
Jan 242015
 

COMMUNAUTÉ ÉRYTHRÉENNE DE FRANCE
ማሕበረ-ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ፈረንሳ
___________________________________________________________
21 ter rue Voltaire 75011 Paris
E-mail : [email protected]
ኣብ ከተማ ካሌ (Callais, ኣብ ከተማ ካሌ (Callais, France) France) France) ዘሕዝን ኩነታት ኤርትራውያን ዘሕዝን ኩነታት ኤርትራውያን
ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሓት ኩሉና ሰሚዕናዮ ንኸውን ሰለስተ መንእሰያት ብሓደጋ ህይወቶም ኣጥፊኦም።
ነዚ ዝሰምዔ ሰብ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ዘይሓዘነን ዘይጎሃየን የለን።እቲ ዘገርም ድማ እዞም ሰባት
እዚኦም ምድረ በዳ ክሰግሩን ባሕሪ ክስንጥቑን ዘሕለፉዎ ስቓይን መከራን ኣዘንቲኻ ዝውዳእ ኣይኮነን።ናይቶም
ኣብ ምድረ በዳ ዝተረፉ ኣብ ባሕሪ ዝጥሓሉን እናዘከርናን እዚ ኩሉ ሓሊፎም ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣተዉ
ንዕኦምን ንስድርኦምን መወዳእታ ስቓዮም ክኸውን ነይርዎ።
ይኹን እምበር ካብዚ ቀጺሎም ንሃገረ እንግሊዝ ክሰግሩ ክብሉ ሂዎቶም ዘጥፍኡ መንእሰያት ብዙሓት ኢዮም።
እቶም ንምስጋር ተጸበይቲ ድማ ኣብኡ ምስ ብዙሓት ካልኦት ዓሌት ኣህዛብ ስለ ዝነብሩ ዘጋጥሞም ሽግራት
ብዙሕ እዩ። ብመጀመሪያ ኣብ በርካ ቴንዳን ባኮን ጌሮም ኣብ ክፉት ቦታ ስለ ዝድቅሱ ኣብ ግዜ ክረምቲ
ብዙሕ ሕማማት የጋጥሞም ፣ መብዛሕትኡ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሞት ሓደጋ ናይ መኪና ኢዩ ፣ ከምእውን
ኣብ ሞንጎ እቶም ስደተኛታት ናይ ባኣሲ ሓደጋ መዓልታዊ እዩ።
ብዘይ ፍቃድ መንገዲ መኪና (highway) ብሚእትን ዕስራን ኪሎ ሜተር ኣብ ሰዓት ዝዉንጨፋሉ ክሰግሩ
ክብሉ፤ ካልእ ኣብ ብርቱዕ መዝሓሊ ዘለወን ናይ ጽዕነት መኻይን (refrigerated) ኣትዮም ሂወቶም ይስእኑ
ኣለዉ።
ስለዚ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሞት ይኹን ካልእ ሓደጋታት ከም ኣርእስቲ ወሲዱ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ማሕበረ ኮም
ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ናብ ኩሎም መንገዲ ሃገረ እንግሊዝ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ምሕባሮም ናይ
ቤተሰቦምን ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ክንሕብር ግደታና እዩ።
1. እቶም ኣብ ወጻኢ እትርከቡ ኤርትራውያን፡ ብሕልፊ እቶም ኣብ ፈረንሳ ዝበጽሑ መንእሰያት ናብ
ሃገር እንግሊዝ ክቕጽሉ ተታባብዑ ዘለኹም እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ሞት ሓደጋ ተረዲእኩም
መንእሰያት ኣብቲ ፈለማ ዝኣተውዎ ሃገር ኤውሮጳ ዑቕባ ሓቲቶም ናብርኦም ክመርሑ ክትምዕዱ
ንላቦ።
2. መንግስቲ እንግሊዝ እንተኾነ’ውን እቲ ካብ ምሉእ ዓለም ናብ ሃገራ ዝውሕዝ ዘሎ ስደተኛ ስለ
ዝበዝሓ ሕግታታ እና ኣኽረረት ትኸይድ ስለ ዘላን እቲ ንስደታኛታት ዝውሃብ ሓገዛት እናጽበበቶ
ትኸይድ ስለ ዘላን፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ሂወትካ ኣብ ሓደጋ ኣእቲኻ ናብ ሃገር እንግሊዝ ኽትሰግር
ምፍታን ትርጉም የብሉን።
3. ነቶም ህሉው ኩነታት ተቕቢሎም ሂወቶም ብሰላም ክመርሑ ዝደልዩ ስደተኛታት ኣብ ፈረንሳ ዘሎ
ናይ መነባብሮ ዕድላት ካብቲ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ዘሎ ኣዝዩ ዝፍለ ኣይኮነን።
ሓንሳእ ናይ ዑቕባ ወረቕትካ ምስ ረኽብካ ናይ ቛንቛ ትምህርቲ ዕድል ስለ ዝውሃበካ ድማ እቲ
ንግዜኡ ዘይክኣል ዝመስል ናይ ፈረንሳ ባህልን ቛንቛን ጾር ስለ ዝእለ ናብ ናይ ስራሕ ኮነ ትምህርቲ
ዓለም ንኽትዋሳእ ቐሊል ይኸውን። ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ሓቲቶም ህዱእ
መነባብሮ ዝመርሑ ዘለው ቁጽሪ ኤርትራውያን በብእዋኑ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ።
4. ሓንሳኣ ናይ ዑቕባ ወረቐት ምስተረኽበ ናብ ምሉእ ሃገር ኤውሮጳ ምጋሽ ስለ ዝከኣል ብሕጋዊ መገዲ
ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኮነ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክኽየድ ይክኣል እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ
ብኤርትራውያን ኣብ ከተማ ካሌ (Calais) ዝውሰድ ዘሎ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ስጉምቲ
ተመሊስካ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ መደምደምታ ክግበረሉ ንላቦ።

 Posted by at 3:47 pm
Jan 242015
 

·  PIA2014int4erview       ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ቁዋምና?
·         “ብሕማም ድዩ ብሓደጋ ሞይቱ” ኣይበሃልን ድዩ?
·         ምምሕያሽ ቁዋም-ምዕራፍ  ሸውዓተ፡ ዓንቀጽ 57
·         ሰበ-ስልጣን ህግደፍ፡ ከም’ዛ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ እንክኾኑ፡ ፍሩያት ካድራት ህግደፍ አብ ዲያስፖራ እንክሕጭጬ።
·         ኢድና ንድሕሪት ጠዊና ፡ ቁዋመይ!  ቁዋመይ! ኢልና ኣብ መልቀስ ንሸኸልዶ ወይስ እጅገና ንሰብስብ? Continue reading »

 Posted by at 4:08 am
Jan 232015
 

·       ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ቁዋምና?
·       “ብሕማም ድዩ ብሓደጋሞይቱኸ” ኣይንገርን ድዩ?
·       ምምሕያሽ ቁዋም-ምዕራፍሸውዓተ፡ ዓንቀጽ 57
·       ሰበ-ስልጣን ህግደፍ፡ከም’ዛ ኣብማይ ዝኣተወትኣንጭዋ እንክኾኑ፡ ፍሩያት ካድራት ህግደፍ አብ ዲያስፖራ እንክሕጭጬ።
·       ኢድና ንድሕሪት ጠዊና ፡ ቁዋመይ!  ቁዋመይ! ኢልና ኣብ መልቀስ ንሸኸልዶ ወይስ እጅገና ንሰብስብ? Continue reading »

 Posted by at 4:38 pm