Jan 312012
 

بيانوحدةإندماجية

من البديهي مع نهاية أي عام بكل ما كان يحمله من تطورات إيجابية كانت أم سلبية، وقدوم عام جديد أن تتطلع إية قوة راغبة في التغيير نحو مجئ غد مشرق معقود عليه آمال عراض. ولم يك مستغرباً إنتهاء عام 2010م توقع حدوث تطورات ومستجدات مع مطلع عام 2011م، والذي برزت مع بداياته العديد من الإنتفاضات الشعبية العارمة التي قدمت فيها تضحيات جسام في سبيل مواجهة أنظمة عائلية سلطوية في عدد من دول شمال أفريقيا، والشرق الأوسط التي كانت كرامة شعوبها وحرياتهم وحقوقهم مهضومة، وقد عانت لسنوات طوال من الإضطهاد السياسي والإقتصادي والإجتماعي المنقطع النظير. وبكل تأكيد أن أي شعب قد نفد صبره، وضاق ذرعاً لا يمكن لأية قوة مهما كان حجمها أن تمنعه من القيام برد فعل سريع. والمحصلة كانت سقوط ثلاثة أنظمة عائلية في كل من تونس ومصر وليبيا، وإمتداد الإنتفاضات الشعبية إلى دول أخرى كاليمن وسوريا وغيرهما. Continue reading »

 Posted by at 11:51 pm
Jan 312012
 

መግለጺ ሓድነታዊ ምትሕንፋጽ

 ኩሉ ግዜ ሓደ ዓመት ምስ ኣውንታውን ኣሉታውን ምዕባሌታቱ ተዛዚሙ ናብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ንሰጋገረሉ ህሞት፡ ነፍሲ ወከፍ ደላዪ ለውጢ ትስፍው መጻኢ፡ ሰናይ ባህግታትን ሃንቐውታን ምትንባይ ንቡርን ባህርያዊ ጉዳይን’ዩ። ከምቲ ልሙድ ከኣ 2010 ተዛዚሙ፡ ምስ ምእታው ሓድሽ ዓመት 2011 ብርክት ዝበሉ ለውጥታትን ምዕባሌታትን ክንርኢ ምትንባይና ፍጹም ዝገርም ክውንነት ኣይነበረን። ኣብ መባእታዊ ሓድሽ ዓመት 2011 ከኣ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ክብሩን ሓርነቱን መሰሉን ተመንዚዑ፡ ዘይተኣደነ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን Continue reading »

 Posted by at 10:54 pm
Jan 312012
 

Minister for Immigration, Integration and Asylum Policy Gerd Leers informed the House of Representatives in a letter that the Netherlands will not force anyone to return to Eritrea. Asylum seekers from Eritrea who left without permission of the Eritrean authorities will be able to obtain an asylum residence permit. He based this decision on the most recent information about Eritrea from the Ministry of Foreign Affairs. Continue reading »

 Posted by at 10:29 pm
Jan 312012
 

Defining the Diaspora’s Role and Potential With Africa

BY SEMHAR ARAIA, 12 JANUARY 2012

ANALYSIS

Here panelists (L to R) His Excellency Cyrille Oguin, Benin Ambassador to the United States; Mr. Anthony Archer, of the Diaspora Project at California State University Dominguiz Hills; and Ms. Gina Page, of African Ancestry discuss the important connections between Africa and the African Diaspora in the session “The African Diaspora – Investment, Citizenship, and Relationship”. (Photo Courtesy Msia Kibowa Clark/AllAfrica) Continue reading »
 Posted by at 6:20 am
Jan 312012
 

The United States of America (U.S.A.), the United Kingdom (UK), and Ethiopia, using the United Nations (UN) and the United Nations Security Council (UNSC) as a camouflage, have victimized the peace-loving people of Eritrea. This historical injustice, which is still continuing into the present, is beyond comprehension to any honest Eritrean national, citizen, or resident, and for that matter, to any just and fair-minded human being. Continue reading »

 Posted by at 5:48 am
Jan 302012
 

“Let us move from the era of confrontation to the era of negotiation”

Richard Nixon

“New opinions are always suspected, and usually opposed, without any other reason but because they are not already common.”

John Locke

The Eritrean opposition in Diaspora has been in a non-ending circle of idleness without bearing any fruit for the last ten plus years.  This is due to the culture of keep doing the same thing day in and day out and expecting to get different results.  This monotonous type of thinking has paralyzed the livelihood of the opposition and hindered any progress.  How is then victory supposed to be achieved? Continue reading »

 Posted by at 4:07 am
Jan 302012
 

 “እስከ ካብ እዋን ምጽራር ናብ እዋን ምርድዳእ ነቕንዕ።” (ፕረዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን)
 
 “ሓድሽ ርኢቶ ወይ ሓሳብ ክመጽእ እንከሎ ብልምዲ ብዘይገለ ምኽንያት ምጥርጣር፣ ክሳብ’ውን ምቕዋም የጋጥም፣ ከመይ ዝውቱር ስለዘይጸንሐ።” (ጆን ሎክ)
 
 ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ደገ (ድያስፖራ) ዘሎ ፖለቲካዊ ተቓውሞ ኤርትራ ብዘይገለ ፍርያት ኣብ ሸንኮለል ይርከብ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከኣ መዓልቲ መጸ ብዘይገለ ለውጢ ተመሳሳሊ ነገር እናዘውተረ ለውጢ ክርኢ ሃንቀው ምባል ልምዲ ስለዘሕደረ እዩ። እዚ ድሩት ኣተሓሳስባ ንመዓልታዊ ሕይወት ተቓውሞ ኣሰንኪሉዎ፣ ካብ ዝኾነ ምዕብልና ድማ ዓጊቱዎ ይርከብ። ብኸመይ ድኣሉ’ሞ ዓወት ክረጋገጽ? Continue reading »

 Posted by at 4:01 am
Jan 302012
 

Eritrea marked 20 years of independence in 2011, but its citizens remain victimized by one of the world’s most repressive governments. They suffer arbitrary and indefinite detention; torture; inhumane conditions of confinement; restrictions on freedom of speech, movement, and belief; and indefinite conscription and forced labor in national service.

Arbitrary Detention
Since September 2001 or even before, Eritreans from all walks of life—government officials, leaders of government-controlled labor unions, businesspeople, journalists, and national service evaders or escapees—have been jailed for 

Continue reading »

 Posted by at 3:24 am
Jan 302012
 

UN Secretary General, Ban Ki Moon with African Union heads of state and government at the AU summit in Ethiopia’s capital, Addis Ababa. The Summit ends Monday.

An official with the African Union (AU) says heads of state and government will make a decision today (Monday) on expediting an agreement to enhance commerce and trade among African countries. Continue reading »

 Posted by at 2:18 am
Jan 292012
 

Letter from H.E. Osman Saleh, Foreign Minister, to H.E. Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations

MOI049/12
H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary General of the United Nations
New York, N.Y.
Dear Mr. Secretary General,
Minister of Foreign Affairs
This letter is a sequel to my letters to the UN Security Council of 6 September 2011; of 5December 2011; and of 4 January this year, that convey the express requests of myGovernment for the establishment of an independent, impartial and credible Monitoring Group to replace the current body. The January 4 letter to the UN Security Council (copy Continue reading »

 Posted by at 9:54 pm