ቅልውላው ማሕሙድ ሳልሕ (Mahmud Saleh)

ኣደታትና ናብ ሕርሲ ክቐርባ እንከለዋ እታ ባህሪ ባዕላ እያ ትነግረን። እቲ ኣብ ማህጸን ዝርከብ ዕሸል እውን መን ከም ዝነግሮ እንድዒ፡ ካብቲ ምዉቕ ሰፈሩ … Continue reading ቅልውላው ማሕሙድ ሳልሕ (Mahmud Saleh)