በልካ’ዶ እፍሊ ሓንጨመንጪ ምኒስተር ዝስምካ በይንኻ ወጫጪ

በልካ’ዶ እፍሊ ሓንጨመንጪ
ምኒስተር ዝስምካ በይንኻ ወጫጪ
መን ተበሉኻስ ኩስቶ ዘይትብል ተበላጺ
ያኢ ኪኢልካዮስ ኮይንካልና ሓጫጪ
ንስኻን ከማኻን ናይዚ ኩሉ ክፍኣት ምንጪ።

ንጸጋም እንዳልካስ በሉኻ የማነ
ንምልኪ ሪዒድካስ ብኣኻ ክንዳነ
ኣብ ትዊተር ምውዓልካ ክንዲ ትስተር
ቁምነገር ኣልቦ መመሊስካ ትግተር።

ናይ ዘመና ሚኒስተር ሓበሬታ
ሽመት ኣኽቢዱልካ ‘ቲ ናትካ ጎይታ
ፍጹም ትሕዝቶ ዘይብልካ ባዶ ሎቖታ
መኣስ ክትሕብር ናይ’ዛ ሃገር ስቓይ ምድሪቤታ።

ኢሳያስ ተወልደ (ዓደይ ኮታ)
8 መስከረም 2022