ፍትሒ ምባል ፖለቲከኛ የስሚ ድዩ ?

ሓጻር መልሲ ናይዛ ከም ኣርእስቲ ጽሑፈይ ጌረ ኣቐሚጠያ ዘለኹ፡ ፍትሒ ምድላይ ፖለቲከኛ ኣየስምየካን እዩ። ምኽንያቱ ፍትሕን ፖለቲካን ክልተ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት እዩ።

ንዓይ ከምዝርዳኣኒ፡ ፖለቲካ ማለት ምስ ምሕደራ ሓንቲ ሃገር ወይ ካልእ ከባቢ ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ስልጣን ዘለዎም ወይ ክረኽቡ ተስፋ ዘለዎም ውልቀሰባት ወይ ውድባት ዝፍጠር ክትዕ ወይ ግርጭት’ዩ። ብሓጺር ቃል ድማ ምሕደራ ማለት እዩ። ፖለቲካ ምስ ውሳኔታት ብጉጅለ፡ ወይ ካልእ መልክዕ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ውልቀሰባት፡ ከም ምክፍፋል፡ ዝተኣሳሰር ስብስብ (እኩብ) ንጥፈታት እዩ።

ፍትሒ ድማ ሰላም፡ ከምኡ’ውን ሓቀኛ ኣኽብሮት ንሰባት ወይ ድማ ፍትሓዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምዃኑ’ዩ። ንሓደ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ፡ ፍትሓዊ ወይ ፍትሓውያን ክንብል እንተኾይና፡ ብውሕዱ ነዞም ዝስዕቡ ከማልኡ ምስዝኽእሉ እዪም።

ማዕርነት ወይ ምዕሩይ ኢድ ምግባር፡ ዘይሻራዊ ወገናውነት ዘይምህላውን ኣግላሊ ዘይምኻንን፡ ክፉት ኣእምሮ ዘለዎ ቅንዕናን ስነምግባርን (ሞራል)፡ ሰናይ ስራሕ (መትከል)፡ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ምህላው (ተኣማንነት)፡ ፍትሓውን ርትዓውን (ጽሬትን ቅኑዕነትን)፡ ምጽዳቕ ምግባር ጥዑይነትን ጽቡቕ መሰረት ዘለዎ (ሕጋውነት)፡ ፍትሓዊ መስርሕ ምክያድ (ምምሕዳር ሕጊ) ምኻን’ዩ።

ኣብዚ እዋን ኣብዛሕትኦም ኣይ ደገፍቲ ኣይ ደለይቲ ፍትሒ ወይ ድማ ኣብ ስቕታ ዝርከቡ ኤርትራውያን (Silent Majority)፡ ንፍትሒ ደው ምባልን ፖለቲካን ፈላሊኻ ዘይምግንዛብ ዘሎ ኮይኑ ይስመዓኒ። ምኽንያት ከምኡ መበልየይ ድማ፡ ኣንጻር መሰል ደቂ ሰባት ይኹን ኣንጻር ዓመጽን ግፍዕን፡ ኣንጻር ብዘይ ፍትሕን ሕግን ሰባት ምእሳር፡ ኣንጻር ኲናትን ህልቂትን ምሳና ሓቢርኩም ሰላማዊ ሰልፊ ውጹ ክትብሎም ከሎኻ፡ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ኢደይ ኣየእትውን’የ ይብሉኻ። እዚ ድማ ሽፈጥ ኮይኑ’ዩ ዝስማዓኒ። ብሓጺሩ ፍትሒ መሰል’ዩ።
ፍትሕን ፍትሓዊ ምዃንን ደጋፍን ተቓዋምን (ደላይ ፍትሒ) ምዃን ዘድልዮ ዘይኮነስ ሰብኣዊ ክብርታትካ እተረጋግጸሉ መሰል ምኻኑ ምግንዛብ የድሊ። ኣንጻር ዓመጽ ደቂሰባት፡ ኣንጻር ውግእን ወራርን ኣንጻር እዚ ኣብ ሃገርና ገዛ ገዛ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታትን ሰላማዊ ሰልፊ ምውጻእ ድማ ሰብኣውነትን መሰልን እምበር ፖለቲከኛ ኣየስምን እዩ።

ፍትሒ ይንገስ፡ ምልኪ ይፍረስ!
ፈጣሪ ሃገርናን ህዝብናን ይባርኽ!
ኣብ ትግራይን ዩክረይንን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ድው ክብል ይጽውዕ

ኢሳያስ ተወልደ (ዓደይ ኮታ)
14 ጥቅምቲ 2022