Jul 082012
 

እቶም  200 ዝዀኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣከቡ ኤርትራውያን  መንእሰያት፡ ሎሚ ሰንበት ኣኼብኦም ቀጺሎም ዊዒሎም። ተሳተፍቲ ባዕላቶም ካብ ዘመንጨውዎ ዛዕባታት ሓንቲ ብምውሳድ፡ ንሎሚ ኣብ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ደቂቕ ገምጋም ኣካይዶም።

እቶም ኣብ 6 ጉጅለታት ዝተኸፋፈሉ መንእሰያት፡ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ፡ ፐለቲካዊን ሰብኣዊን ኩነታት፡ ከምኡ’ውን ኤርትራ ምስ ዓለምን ጐረባብቲ ሃገራትን ዘለዋ ርክባት ብዝምልከት ብደቂቕ፡ ክዛተዩን ክካትዑን ውዒሎም ኣለዉ።

 ገለ ተሳተፍቲ፡ ነቲ ብቛንቛታት ትግርኛን ዓረብን ካካየድ ዝወዓለ ዘተ፡ ናይ ምጽውዋር ባህሊ ንኸማዕብሉ፡ ብዛዕባ ሃገሮም ኣብ ኩሉ ጽላታት ሃገሮም ዘለዎም ፍልጠት ዘስፍሕሉን ዘዕምቑሉን መድረኽ ምዃኑ ገሊጾም።

እዚ ከም’ዚ ኢሉ ከሎ፡ ኣብ ስዊድን ዝምቕማጡ፡ መምህርን ጸሓፍን ኣቶ ኣማኑኤል ሳህለ፡ ኣብ’ቲ ናይ መንእሰያት ኣኼባ ኣብ ኩነትት ኤርትራ ምርኵስ ብምግባር ንመንእሰያት ሓጺር ምኽሪ ኣቕሪቡ።

ጸሓፊ ኣማኑኤል ሳህለ፡ ስርዓት ህግደፍ፡ ባእሲ፡ ቅርሕንቲ ጽልእን ፍልልይን ናይ ምፍጣር ሓያል ተኽእሎ ከምዘልዎ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ብፋላይ ከኣ መንእሰር ንኸይሰምር ዘለዎ ብድሆን መፍትሒኡን ዘርዚሩ። “ሕሉፍ ስሚዒታውነት፡ ወገናውነት፡ ኣውራጃውነት፡ ከነልግስ ክንጽዕር ኣሎና። ኣብ ክንድኡ ሰፊሕን ተባዕን ኣእምሮ፡ ንኻልኦት ተቐበልቲ፡ ኣሳታፍቲ ወይ ጸንበርቲ ክንከውን ኣለና።” ኢሉ።

ኣቶ ኣማኑኤል፡ ንፖለቲካውን ቁጠባዊን ሃገርና ኣመልኪቱ፡ ኤርትራ ኣብ 50 ታት፡ ካብ ዝነበረቶ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወዲቓ ከምዘላ ክልተ ኣብነታት ኣቕሪቡ። “ ኣብ 50 ታት ኣብ ኣፍሪቃ ዘይነበረ፡ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነይረን። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ፡ ኤርትራ  ብትካል (ኢንዱስትሪ) ድሕሪ ደቡብ ኣፍሪቃ  ዝማዕበለት ሃገር ትበሃል ነይራ።”  ድማ ኢሉ። ንሱ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ብሕጽረት ኤለክትሪክን ማይን ካልእን ይሳቐ ከምዘሎ ኣረዲኡ።

 ሓንቲ ስድራቤት እንተ ፈሪሳ ኩሉ ማሕበረ-ኣቃውማ ሕብረተሰብ ከምዝፈርስ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣማኑኤል፡ “ሓንቲ ስድራቤት እንተ ፈሪሳ፡ ኩሉ’ቲ ካልእ ይፈርስ። እቲ ባህሊን ልምድን ከይተሰጋገረ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ደረጃ ይበጽሕ”። ኣብ ኤርትራ ዝተወልደ፡ ነታ ሃገር ተባሂሉ’ምበር ንስድራቤት ከም ዘይኰነ እዚ ከኣ እቲ ስርዓት ዝኽተሎ ናይ ፋሽዝም ስነሓሳብ ዘመንጨዎ ባህርያት ምዃኑ ኣረዲኡ፡ ኣቶ ኣማኑኤል።

ንሱ፡ መንእሰያት ብኸመይ ዓቕምታቶም ከወሃህዱ ከምዘለዎ ክምዕድ ከሎ ከኣ፡ “ስምረት ኣብ ኩሉ መንእሰይ ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ወጻኢ (ዲያስፖራ) ዘሎ፡ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ፡ ኣብ’ቲ ዶባት ዘሎ፡ ከም’ዚ ድልድል ኰይኑ ንውሽጢ ክኣቱ ኣለዎ።” ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ፡ ዕላማና ሽትኡ ክወቅዕ እንተ ኰይኑ እዚ ስምረት’ዚ ብትኩርነት ክሳብ ውሽጢ ኤርትራ ክበጽሕ ኣለዎ ድማ ኢሉ።

መምህር ኣማኑኤል ሳህለ፡ ነቲ ብተዓዛብነት ዝሳተፎ ዘሎ ኣኼባ መንእሰያት ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ። “ሰባት ነዚ ኣኼባ ከመይ ረኺብካዮ ኢሎም ሓቲተሙኒ። ኣነ ጽቡቕ ረኺበዮ ኢለዮም። ምናልባት ከም መምህር መጠን ክንደይ ምሃብካዮ እንተዝብሉኒ ነይሮም፡ ኣነ 90 ካብ ሚእቲ ረኺበዮ ምስበልክዎም ነይረ።” ክብል መደርኡ ዛዚሙ እቲ ዓርኪ መንእሰያት ኣማኑኤል ሳህለ።

እዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ኣኼባ፡ ትማሊ ብዝተመርጹ ሓናእ ሲዒድ፡ ዶር በረኸት ብርሃነ፡ ሳምሶን ግርማይን ካልድ ዓብዱን ብጽቡቕ ክምራሕን ክወሃሃድን ከምዝወዓለ እቶም ተሳተፍቲ ገሊጾም ኣለዉ።

ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና

ቴድሮስ መንግስቱ

ኢትዮጵያ

07/08/12

 Posted by at 11:16 pm

  22 Responses to “ኣብ ደብረ-ዘይት ኢህአዴጋዊ ተለጣፊ ማሕበር መንእሰይ ክምስረት? ኣኸባ ሰንበት 07-08-2012 ቴድሮስ መንግስቱ ደብረዘይቲ 07/07/12”

 1. It is funny Amanuel Sahle considers himself as a memhir. He is the worst ‘teacher’ I ever encountered in Asmara University, and was one of the opportunists!

  • he is shit too. belae kilite siga iyu win idiot.

   • He was demoted from teaching English at Asmara University because he wasn’t qualified to teach college. He was then assigned to work at Gazetta Haddas Eritrea. But he still claims he was a professor. He doesn’t even have a PhD to call himself a professor!

    • ኣማኑኤል ሳህለ? መምህር? ናይምንታይ መምህር? ናይ ጥልመትን ክሕደትን መምህር እንተኾይኑ ግርም። ኣማኑኤል ሳህለ ንዝተፈላለዩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብተወፋይነት ከገልግል ዝጸንሐ ተበላጺ ዜጋ ሙኻኑ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ ዜጋ ዮሎን። ንህዝባዊ ግንባርውን ዘገልገለ ዜጋ ኢዩ። ኢዚ ሰብዚ ዝነገሰ ንጉሰይ ዝበረቐ ጸሓየይ ዝብል ናይ ገዛእ ነብሱ ጭርሖ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ጸይቀ ዕሉል ሰብ ስለ ዝኾነ፣ ጽባሕውን ጸሓይ ናብ ዝበረቐትሉ ማእዘን ከብል ስለ ዝኾነ ንሱ ዝልግሶ ምኽሪ ይኹን ኣስተምህሮ ትርጉም የብሉን።

     መብራህቱ ተወልደ
     ኣስመራ ኤርትራ

     • እሞ መብራህቱ ሓወይ ንስኻ ለባም ኢንዲኻ ነዚ ዝነገሰ ንጉሰይ ዝብል ሰብ ሲ እንታይ ተገበርናዮ ይሓይሽ………..

    • Sammy:

     If you are a real ERITREAN, you should be sad for what happened in 1993 in the dismissal of the University Lecturers. The reason of the dismissal of the lecturer’s was not because they were not qualified to teach in the university but the regime took that measure in order to squash the movement of the educated people against the malfunctioning of the Eritrean administration. Then what happened next, the main university was closed and decentralized through out the region and colleges created to be monitored and administered by the Colonels (like Col Ezra ). So do you know that education in Eritrea is ,at this time is , at the lowest level even compared to the DERG regime? Amanuel is a HERO, and he is fighting for ERITREA !. One day you will wake up from your dream and you will see when HIGDEF becomes NEBERE NEBERE like DERG.

     • Haha that is funny to hear that the regime fired the instructors to squash the movement of the educated people against the malfunctioning of the Eritrean administration. Those faculty members were fired for two reasons: 1. being awrajawian and being a negative influence on the student community, 2. incompetent instructors like Amanuel Sahle, Michael Zaid and Michael Araia. No one cares about educated people more than Eritrean Government but at the same time the government doesn’t tolerate opportunists.

     • you need to read more inorder to know i feel sorry for your familly how dum you are we donot need ethiopia to tell us what to do unfortunately like you with small and poor brain you have you may go to your mother ethiopia hope you get the massage!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Sammy :

     First of all you only mentioned only 3 instructors, but their number is over 30.
     So you are saying that every body is accussed of being Awrajawi ! very interesting point ! so your beloved regime convinced you and then replaced them with Alien people !! and then created a strong University !!!!
     But, the history of the current leadership is well known to accusse any movement and label them with awrajawinet (Menkae1972, then Yemin ) and finally in G-15 in 2001. The regime uses the same reason, because the regime knows there are narrow minded or Maekelay Alet like you who accept it with out any question .

     • Please boss(ali abdu) of Meskerem.net stop misinforming the Eritrean people….I know you are only working for Isayas only…no one care about your articles.

 2. Sammy and habte,
  You are both confused diehard supporter of the tyrant IA.
  The time is against you, you play toll in the suffering of Eritrean people.
  The youth in Eritrea by now is walking on explosives or passing through
  world dangerous route to get relief from killer YOUR BOSS. All your action only prolong the
  sufferings of Eritrean people.

  • ALI WE ERITREAN KNOW VERY WELL YOUR DEVIL AJENDA . ERITREA HAVE NOT A GROUND FOR YOUR JEHAD. THAT IS YOUR HIDEN AJENDA. BUT I CAN SAY YOU NO WAY . GO TO SOUDI AREBIA AND WORK THEIR. KIKIKI. YOU AND YOUR AWASA AJENDA NOT FOR DEMOCRACY OR SOMETHING GOOD FOR ERITREA BUT YOU KNOW VERY VELL WHAT I MEAN. DO YOU? OK IF YOU UNDERSTAND TO INSULT THE PPL WHO SUPPORT THE GEVERNEMENT IF YOU BELIVE THE RIGHT TO SUPPORT OR OPPOSE. THE PPL GO TO AWASA CAN NOT DO SOMETHING B/C THE BIGER ERITREAN ENEMY WEYANE AND USA CAN NOT DO. SO DID YOU THINK FROM THOSE PUPPET CAN BRING SOMETHING THEY CALLED IT CHANGE? NO WAY. WE ERITREAN KNOW HOW TO LEAD OUR ERITREA AND WE DO NOT EXPECT FROM PUPPET SOMETHING GOOD. GOD BLESS ERITREA AND PPL OF ERITREA. LONG LIVE HGDEF. GOD BLESS DEAR PR. ISAYAS AFEWORKI FOREVER.

  • ALI YOU STILL TRY TO SHOW US YOU ARE SMART BUT THIRE IS THE PPL SMARTER THAN YOU. NO WAY 10TH ETHIC IN ERITREA. DO YOU UNDERSTAND? YES YOU DO! IF YOU ARE A MAN SHOW YOUR SELF WITH PICTERS NOT HIDE LIKE A RAT IN INTERNET. ARE YOU A WISE MAN SHOW AS . KIKIKIKIKI JE

 3. Amanuel Memher Sahle was born Enda Kinisha 1943 and are the brother of artist Abrham Sahele the friend and childhood of Isaias Afewrqi,Ambassader Tsehai Dinsh,Dr Weldaeb Issack,Iyob Berhe,Berket Akat and many……whom served and still work hard to Eritra and its people.
  When I meet Amanuel in Stockholm Kista city in 2007 with Dr Kiros Yackob(now in Eritrea) He said he is sick and he is in Sweden for treatment and then go back home to Asmera.But He stay.I like his writing in Hads Eritrea”One world”and Zewarit berie”The pen”I can understand him why he is in this hell becouse of his so much old age.Old dog always wanted die alone.He did now.
  Teodros Mengustu fm USA a new commer and Kalid Abdu a Jeberti fm Tigria now in Sweden are Ethiopians.
  I see Weyane now as little boy who are always run after Eritreans.I pary to him.

 4. “10TH ETHIC”

  1st Ethics, Hate Ethiopian, 2nd,identify the more smarter among you,3rd,worship him/her if he/she
  is even killer,4.run away when things get tougher, even to the enemy land 5.Again support tyrant being anywhere in the world

  The rest 5 Ethics of Eritrean of your,hagerseb, type will be listed next time.

  • What an IDIOT! Why do you think ‘hagereseb’ doesn’t know politics? Why calling someone hagereseb because he/she has different opinion than you. I am sure I am more urban than you but don’t call someone hagereseb for his/her opinion. That is why the so called ‘opposition’ can’t succeed as it is a collection of corrupted ethnicists, fanatic Muslims and keda’at!

  • alli.. why don`t you stop commenting, no Knowledge is not a sin but dangerous,do a favor yourself and keep off fingers from typing all your EEBA thoughts,villager or townie smartness is god given nature,ethic is first of all self respect that`s what you don`t have,you suffering of 0 facts of life it`s more battlefield of identity.
   P:s Erigazz.don´t be scary of some com.

 5. It is sad to see this. I would have given this people some credibility if they meet somewhere other than Ethiopia. Bad chose . I hate Meles. By the way why is the so called Warsy generation draft dodgers like to listen to Ethiopian television? Not related issue sorry.

 6. what a surprice to see amanuel sahle in such a non sense meeting first and foremost he is breaking his faith as a bahai what a shame for him to take part in such kinds of a meeting

 7. Eritrean youth must come united and I personally would like to hear and see the Eritrean youth vision about Eritrea. A vision that has an instant victory to save our people back home those who are suffering for 21 years without basic human rights, freedom of the media, state without constitution, and for over 16 years Eritrean youth in state of slavery. However the Nazret Eritrean youth conference bothers me especially when it is hijacked by Ethiopians such as Teodros Mengustu and Kalid Abdu. Eritrean issue must resolve by Eritreans not by such Teodros, Kalid and others we don’t know who they are and what they hidden agenda is???? Can’t we learn from past? Hope the Eritrean youth don’t repeat the same mistake like Tegadelti Eritreans did.

 8. See! I told you, that Stupid “Selam Kidane” woman is here again with all her poor english, damaged brain, hate filled heart – Derg (Or was it Woyanie?) abused body.

  She could at least have the decency (To Asmarino.com) to go back to English school (Adult school,..that is)….and go to a Chemist (Ha!) for a head check up, heart removal….and a cleanup from “DERG-PHILLIS” (Equivalent to Syphillis – but aquired from DERG).

  THAT IS RIGHT,!,..BEFORE YOU OPEN TO TALK ABOUT OUR COUNTRY ERITREA, YOU NEED TO CHECK UP FOR ” “DERG-PHILLIS” and “WOYANAY-PHILLIS”.