Jul 082012
 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጐኒ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣረጋጊጹ

`እቶም ካብ ዝተፈላለየ ክፍለዓለማት ኣብ ደብረዘይቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከቡ መንእሰያት፡ “ኩሉ ዓቕሚ መንእሰይ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ሎሚ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ኣኼብኦም ብወግዒ ጀሚሮም።

እቲ ኣኼባ ብኣዋሃሃድቲ ናይ’ቲ መደብ ምርያም ዑመርን መሓሪ ኣብርሃን ዝተኸፍተ ክኽውን ከሎ፡ ኣብ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣማኻሪ ውደባን ተሳትፎን ዝዀኑ፡ ኣቶ ሬድዋን ሑሰን ናይ መእተዊ ቃል ኣስሚዖም ነይሮም። ኣቶ ሬድዋን ናይ ኤርትራ ህዝቢ፡ ብህግደፍ ኣብ ልዕሊኡ ዝተጻዕኖ ናይ ግፍዒ ስርዓት፡ ብናይ ባዕሉ ቃልሲ ኣልዩ፡ ሓንቲ ደሞክራስያዊት፡ ምስ ጐረባብታ ብሰላምን ምትሕግጋዝን፡ ንምዕባይ ትተግህ፡ ናይ ኩሎም ህዝብታታ  ባይሊ፡ ቋንቛን እምነትን ዝኽበረላ፡ ዜጋታታ  ጺዒሮም ብዝረኸብዎ ፍረ ብልክዕ ዝርብሑላ፡ ናይ ፍትሒ ምዕባለ ብዓልቲ ጸጋ ክትከውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ኢህኣዴግን ጽኑዕ እምነት ምዃኑ ገሊጾም።

“ናይ ኢህኣዴግ መንግስቲ፡ ኣብ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዝምልከት ሓንቲ ጊዜ’ውን ትኹን ግጉግይ መርገጺ ጸኒሕዎ ኣይፈልጥን እዩ።  ናይ ኩሉ ጊዜ መተከሉ፡ ከም’ቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዓወትዎ፡ ናይ ባዕሎም ዕድል ባዕሎም ንምውሳን ከምኡ’ውን ናይ ሃገሮም ዕጫ ዝውስንሉ ወነንቲ መሰልን ዕድልን ንኽዀኑ፡ ኣብ መጻኢ’ውን ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቀምቲ ናይ’ቲ ምዕባለ ንኽዀኑ እዩ።”

ንሶም ብተወሳኺ “ ኢህአዴግን ንሱ ዝመርሖ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፡ ኣብ ናይ ዝዀነት ሃገር ታሪኽ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት፡ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ድምጺ መሰል ርእሲ ውሳኔ ከምኡ’ውን ንሓዲሽ መንግስቲ ኤርትራ ብቐዳምነት ኣፍልጦ ዝሃበ፡ ንህዝብታት ባዕላቶም ናይ ምውሳን ካብ ዘለዎ መሰረታዊ፡ ዘይቅየርን ዘይጐድልን መትከል ዝብገስ እዩ።” ድሕሪ ምባል፡ እዚ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን፡ ንህዝቢ ኢትዮጵጵያ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራን ንኹሉ ህዝብታት ብሓፈሻ ክህልዎም ዝግባእ ኢሉ ዝኣምን ኢህአዴጋዊ እምነ ኵርናዕ ምዃኑ ኣረዲኦም።

ኣቶ ሬድዋን ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኢህአዴግ፡ እዚ ኣኼባ ዕውት ንኽኸውን ከምኡው’ን ካለኦት ዝተፈላለዩ ውድባት ተቐራሪቦም ንኽተሓጋገዙ፡ ናይ ሓባር ዕላማ ኣለልዮም ብሓባር ክሰርሑ ንኽኽእሉ ዘይተቘጠበ ደገፍ ንገብር ዘሎ ካብ’ዚ መሰረታዊ መርገጺ ዝተበገሰ ምዃኑ ኣረዲኦም።

ኣብ ሓምለ 2010 ልዕሊ 350 ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ኣብ ንሓሰ 2011 ከኣ፡ 80 ዝዀኑ ምሁራን ዝተኻፈልዎ ከምኡ’ውን ኣብ ሕዳር 2011 ናይ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ሃገራዊ ጉባኤ ኣኼባታት ክመዝተኻየዱ ዝጠቐሱ ኣቶ ሬድዋን “ መንፈስን ወንን ናይ ተሳትፍቲ ጉባኤ ምዉቕን ተሳፍ ዝህብን ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ክትኰረሎም ዝግብኦም ናይ ቃልሲ መገዲን ኣጀንዳታትን ነጺሮም ዝወጽሉ፡ ስምምዓት ዝተበጽሓሉ ብምዅኑ ብዓወት ዝተዛዘመ ጉባኤ ኢዩ ነይሩ። እዚ ናይ ሎሚ ኣኼባኹም ከኣ፡ ብዓወት ተወዲኡ፡ ነቶም ኣቐዲሞም ዝተረኸቡ ዓወታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሕ ተወሳኺ ዓወት ከምተመዝግቡ እመነተይ እዩ።” ኢሎም።

ኣቶ ሬድዋን ብምቕጻል፡ ናይ’ዚ ሰሚናር ዕላማ፡ ካብ ቀደም ጀሚሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ተወዳዲቦም ክንቀሳቀሱ ዝጸንሑን ብፍላይ ከኣ ቅድሚ ቅሩብ እዋን ፍልልያቶም ኣጽቢቦም ብሓባር ንኽጓዓዙ ዝጀመርዎ ኣወዳድባን ጻዕሪን ዝትክእ ዘይኰነ፡ እዃ ድኣ፡ ሰፊሕ መሰረት ፈጢሩ ሓይሊ ዝህቦን ዘሐይሎን፡ ዕድመ ጾታ፡ ምሁር፡ ከምኡ’ውን ካልእ ብምትሕብባር፡ ህዝባዊ ዓቕሚ ከምዘዐቢ ምዃኑ ኣረዲኦም።

ኣቶ ሬድዋን፡ እዚ ናይ መንእሰያት ኣኼባ ብውሕዱ ኽልተ መሰረታዊ ዕላማታት ከዐውት ትጽቢት ከምዝግበረሉ ገሊጾም።

 “ህዝብታት ኤርትራ ናይ ህግደፍ ኣዕናዊን ጸረ ህዝቢን ፕሊሲታት ብምእላይ፡ ህዝባ ሰላምን ደሞክራስያዊ መሰላቶም ኣረጋጊጾም ናብ ምዕባለ ዘምርሕሉ ከይዲ ንምፍጣር ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጽዕሩ ኤርትራውያን ሓይልታት፡ ኣብ ማእከል ናይ ሓባር ዕላማን ስትራተጅን ተኣኻኺቦም ዓቕሞም ኣወሃሂዶም ዝንቀሳቐስሉ ባይታ ምፍጣር።”

 Posted by at 11:18 pm

  15 Responses to “ኣብ ደብረ-ዘይት ኢህአዴጋዊ ተለጣፊ ማሕበር መንእሰይ ክምስረት? ኣኸባ ቀዳም 07-07-2012 ቴድሮስ መንግስቱ ደብረዘይቲ 07/07/12”

 1. ገኡዝ ዘየጽረየ መንግስቲ፣ ገዛ እንዳማቱ ተዘየጽረኹ ኢሉ ወጠጥ ክብል ከሎስ ኣየገርምንዶ? እዚ ናይ ውሑዳትን ጽቢብን ወግናውን ኣጀንዳ ሒዙ ንሰማንያ ሚሊዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ መሳቐይ ኣገባባት እንዳተጠቕመ ደሳቒ ደሎ ዘይዲሞክራሲያዊ መንግስቲ፣ ያኢ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበናት ከዊሉ፣ ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ክቐርብ ምፍታኑ ዘገርም ኢዩ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ግን ናይዚ ክሕደትን ጥልመትን ኣብ ደሙ ዝተላሕጎ ጃንዳ ወያነ ዘኮነስ፣ ናይቶም ብዋጋ ሉኣላዊ መረቶምን ድሕነት ህዝቦምን ዝጣልዑ ዘለዉ ሸየጥቲ ሃገሮም ኢዩ። ጭፍራ ወያነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናቱን ኣቢሉ ከመሓላልፎ ዝጸንሐ መልእኽ ትታ ከም ዘነጽሮ፣ ንኤርትራን ህዝባን ኣዳኺምካ ንዘልኣለም ናይ ምክላኻል ዓቕማ አዳኺምካ፣ ብዑሱባት ዘጋታታ ኣቢልካ ብኢድ አዙር ኣመሓዲርካ ወደብ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ምጽንባር ኢዩ።
  እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ወራራቱ ፈቲኑ ምስላጥ ዝኣበዮ ኣጀንዳኡ፣ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዘጋታት፣ ገለ ምሁራት፣ ገለ ተቓወምቲ ውድባት ሕጂ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኣከቦም መእንሰያት ዝብሎም ዋዕላታት ብምውዳብ ዝፈሸለ ኣጀንዳኡ ንምትጋብር ይፍትን ኣሎ። እዞም ካብ ዝተፈላለየ ክፍለዓለማት ዝተኣከቡ ኣብ ናብራኦም ይኹን አብ ማሕበራዊ ህይወቶም ኣሳልጦ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ፍሹላት ዘጋታት ንገንዘብ ክብሉ ሃገሮም ይሸጡ ኣለዉ። ኣብ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ሃገር ኣሕሊፍካ ምሃብን ምኽዳዕን ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ተፈቲኑ ኣብ እዋኑ ድማ ፈሺሉ ኢዩ። ኣብ ወራር ናይ ወያነውን ተፈቲኑስ ፈሺሉ ኢዩ። ሕጂወን እዚ ዝተፈላለየ ኣስማት እንዳተዋህቦ ብሰበስልጣን ናይ ወያነ ዝካየድ ደሎ ዋዕላታት ፈሻሊ ኢዩ፡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ደድሕሪ ዝነብሑ ኣኻልብ ክጎዩ ኣይኮኑኑን። ከምቲ ጋዘጠኛ ሓይሎም በረቐ ዝበሎ፣ ኣብ ልምዓት ኢዮም ዘለዉ።
  መብራህቱ ተወልደ
  ኣስመራ ኤርትራ

 2. If the king of tief Mahari Abrah wedi Geza banda are there then this meeting are nothing I swear in god.
  The Weyane time trick are near.We see it

 3. የሕዋተይ መንእስያት ከም ሃገርውያን መጠን እስኪ ሕሰቡ ኣብ ዝሓለፈ 1998 ክሳብ 2000 ዝትኻየደ ግፍዕታት ብወያነ ኣብ ልዕሊ ሕዝብኹም
  (ማለት ኣብ ልዕሊ ኣደታት/ ኣሓትን ዝተፈጸመ ምግሳስ ከምኡ’ውን ዝተዘመተ ንብረት) ክርሳዕ ይከኣል’ድዩ። ካብ መዓስ እዩ ወያነ ናይ ሕዝቢ ኤርትራ
  ጽቡቕነት/ምዕባለ ከሪኢ ዝደሊ። ወያነ ንኹሎም ተቓወምቲ( ምሁራት፣ ተጋደልቲ ነበር፣ ወዘተ…) ዝኣመስሉ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣኪቡ ኣይተዓወተን። ሕጂ’ውን ብኣኹም መንእሰያት ንኽፍተን ንሳልሳይ ግዚኡ ንመንእስያት ንምእካብ ይፍትን ኣሎ። ወያነ ንሕዝቢ ሓልዮት ኣሊዎም ኣይኮነን ንዝሓሰብዎ ዕላማ ብከመይ ክዕውትዎ ዝእልምዎ ዘለዉ ሜላ እዩ። ሓደሪ ሰማእታትኩም ኣይትረስዑ። እዛ ከብርቲ ሃገር ብኸመይ ከም ዝመጽአት ክንርስዕ የብላናን። ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከነእትዋ የብልናን።

  ብዘይ ሃገር ክብረት የለን

 4. were entay gud kinsemi tideluna alekum. timali hizbina zetsnetu. mengisti ethiopia hiji kea bizeabana tegedisom malet diyu. eski meniseyat tarik nay arbaatat ‘ andinet wei mot’ aytdigemu. hizbi eko teketilu, tezemitu,tebetatinu eyu bisenki ethiopia. ab gize dergi silezeyteweledkum gifi ayraakumun ekum.
  Ente ab gize dergi zineberna emo etiopia enatay timesil rienaya ena. Timali dima weyane degimomuna. hiji ke entay kindegim. Sirah telamat nay kedem kisab hiji bikifu yiziker alo. kemu edil keygetimekum. Hadera

 5. Semere Fitwi,
  Timali Lomi Aykonen..

  • Sirurr…

   True. “Timali Lomi Aikonen”, ashinquay do lomi, lulawinetnan, netsanetnan rekibnas,…kedem iqua, “mahbe andinet”….wezete indabelka iwun….hizbi Eritrea tefetinu iu…

   Simerr…ilka ke intay iu?……

   Stupid

 6. ala tewasio weyane! Lomis dima bet natna shitara.

 7. ፈተነ። ፈተነ። ናበይ ንምብጻሕ? መሳፍንቲ ትግራይ ንገዛእቲ ባሕሪ ነገስታት ክገዝኡዎምስ ይትረፍ ግብሪ ከኽፍልዎም’ውን ኣይከኣሉን። ብዓል “ኣባ ጥመር”፡ ድሕሪኡ ብዓል ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን፡ ካብኡ ንሓይልታት ሻዕብያ በብእዋኑ ፈቲኖምስ ፈሽኲሎም። ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ንምትግባር፡ ኣመና ጊዜ ወሲዱ። ኦሮማይ!! ሕጂ ድኣ ማእከል ምርምር ስነፍልጠት ኤርትራ፡ እኹል ስነቀመማዊ መካላኸሊ ኣማዕቢሉ እንድዩ። ካብ ዕዳጋታትን መንገድታትን ክፍሊ ዓለማት መጋሚንዶታት ኣኪብካ ምፍታን፡ ኣበይ ንምብጻሕ? ብላሽ! ኩሉ ከንቱ! ደጊሚ ኤርትራ ዓንቲራ ተተርኒዓ ኢያ። ፈተነኹም ብብዓል መስፍን ሓጎስ፡ ኣድሓኖም፡ ኣሕመድ ናስር፡ G13, G15 ዘይሰለጠስ ብዕዋላታት ግዳም ሓደር ክትግበር? ወያነ፡ ዘይዓቕምኹም ካብ ምሕላም ደው በሉ። ኣቛርጹ።
  ምስ ጎረባብቲ፡ ተሳኒኹም ተማሳሲልኩም ምንባር እንተዘይመሪጽኩም፡ ናብ ሎቖታ ሒዝካ ምልማን ክትምለሱ ኢኹም። ጊዜ’ለኩም። ሕሰብሉ።

  ሰናይ።

 8. anes enberke behaki eritrawyan diyom ezom sebat i dont think so mis weyane ,,,,weyanes bizaeba eritrea tegedisu hahahahahaha wey gud gahafat ,,,

 9. Ni eritrawnet zinexig eritreawio Yosief gebrihwet zimrah eritreawi qalisi zehnikon zikihdon nmeniseyatna memhr koynu keqribu nsiraat ethiopia kehnikom yigbae nay eritritarea haliyot kem zeyblom deqi eri timhrti yikunom

 10. abti zona dagmay somalia yihalmu alewu siraat ethiopia

 11. The title is so funny!

  If the Ethiopian government (Woyanie) has any decency, truth – then “let them get the hell out of our land” and let us live as good neighbours for ever. This is the right solution to both the Eritrean and the Ethiopian people. Period!

  Remember: the border issue is determine in an international court of Law and woyanie are refusing to abide by that law…..let us cut the bullshit, and do the right thing

 12. Dobna bhigi zitehantsetse aynfelton ziblu gezaeti ethiopia, were antum meniseyat bbeal bereket simon zigiber zelo waela meniseyat entay tedeliyu yimeslekum. Mukuray zelo eyu gin ab bahlina ab sidra tibeas gin gorebet ayteitwon eka. Nisukum kea kemzikorekum silezifeletus hager aytedliyekumun eya, mengisti eritrea tehagagizina netfiayo yiblukum alewu. Mienti za bandera ahwat do aykebernan ena? Mis tselai emo hizibika zetfea hawka do yikoneka eyu. Dey mahber andinet aynet keykown zibelku bezi eye. Kemzimesleni ezom merahti ab eritrea zelewu hadnetna yizirugu alewu diyom? serekti diyom? Mis hizbom ytemyu alewu hagen beekonomi silezeymaebelet tiray eyu.
  Bsimiet tiray aynibeges. Ekonomina endihir maebilu nimen eyu zikewn, silezidekena tiray ena eko nikuri zelena. Natsinet kimetsi nhizibawi gi,mbar entay shim zeytewahba. eritrea naareb kishtiwa deliyom tebahilu eko eyo. Gifi megzaeti ethiopia beaynina ab asmera endatekemetna eko rienayo ena. Timali kidimi asete amet eko kab kelbi zikefie gerom eko hizibina segugo eyom. emo higish ethiopia mientana yihasibu elkum tihasibu do tikonu.Libi menesay ab deretu endiyu, aytiashuwu yehwatey. Mis kone taesa waga yebulun. Bpoletica besilna silezikona entay eyu zibl zelo tibluni tikonu. Temahire aybilin gin sal gizen timhirtin buzuh nifelto silezelo arhika nihseb.
  Hade hade yehwatna biedme zibeselu tarik nay kedem nikidigem biedkum keytsawetu haderakum.