Dec 292012
 

ህዝቢ ኤርትራ ብድሕሪ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ልዑላውነት ሃገረ-ኤርትራ ከረጋግጽ ክኢሉ። እንተኾነ ኣብ ምምስራት ደሞክራሲያዊ ስርዓት ዝነበሮ ህርፋንን ትጽቢትን ብሰንኪ እዚ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይከኣለን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ደሞክራሲያዊ መሰልን ሰብኣዊ ክብርን ዝኽበረሉ ሂወት ዝጎዓዝ፡ ኣብ ዘይተጸበዮ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ቁጠባዊ ሽግርን ኣደራዕን ይርከብ።
ምምስራት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ንቡዙሓት ተስፋ ዝሃበ እዩ ነይሩ። ባይቶ ምስ’ቶም ካብ ባይቶ ወጻኢ ዘሎዉ ሓይልታት ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ኮይኑ ህዝብን ሃገርን ከድሕን ከቢድ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ዝተሸከመ ኣካል እዩ ነይሩ። ድሕሪ ቁሩብ እዋን ግን ባይቶ ድኽመታት ከምዘለዎ ንምግንዛብ ተኻኢሉ። እዚ ድኽመታት እዚ ግን ስክፍታታት ኣሕዲሩ እኳ እንተነበረ መብዛሕትና ግን እንዳተማሓየሸ ክኸይድ እዩ ዝብል ተስፋ እዩ ነይሩና። ይኹን እምበር ኣብ ካላኣይ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ መሰረታዊ ጸገማት ከምዘሎዎ ክንዕዘብ ኪኢልና። እዚ መሰረታዊ ጸገም’ዚ ኣብ ጉዳይ ኣፈታትሓ ግርጭታት ብግልጺ ተራእዩ።
እቲ ንብዙሕ መዓልታት ዝወሰደ ኣጀንዳ ጉዳይ መግለጺ ባሕቲ መስከረም 2012 ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) እዩ። ኣብ ኣፈታትሓ እዚ ግርጭት’ዚ ፡ኣብ ክንዲ ዘቀራርብ መፍትሒ ምድላይ፡ ኣብ ምድስካልን ካልእ ቅርሕንትን ዝተመርኮሰ ውሳኔ ንምትግባር በቲ ብቑጽሪ ዓብላሊ ተራ ዝነበሮ ጉጅለ ተራእዩ።
ናይ ዲምሓኩኤ ኣብ ባይቶ ምህላውን ዘይምህላውን ምውሳን በቲ ብውድብ ዲምሓኩኤ ዝወጸ ሓደ መግለጺ ክምዘን ኣይነበሮን። እዚ ብዲምሓኩኤ ዝወጸ መግለጺ ብመብዛሕትኦም ኣባላት ባይቶ ቅቡል እንተዘይኮይኑ ባይቶ ብዛዕባ ተራ ናይ ጅግና ስውእ ሓሚድ ኢድሪስ ዓወተ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ መግለጺ ብምውጻእ ነቲ ጉዳይ ክሓልፎ ዝብልን ካልኦት ንፍታሕ ዝቐረቡ መማረጺታትን ነይሮም። ኩሎም ዝቐረቡ መፍትሒታት ከም ዝተነጽጉ ድማ ክንሕብር ንፈቱ። ኮይኑ ከኣ ኣብ ክንዲ ዘቀራርብ መፍትሒ፡ ንባይቶ ኣብ ክልተ ዘይድለ ምትፍናንን ሃይማኖታዊ ምምቕቓልን ዝፈጠረ ውሳነ ምድስካል ዲምሓኩኤ ተወሲዱ። ኤርትራዊ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ግምት ዘየእቱን ንምትእትታው ዲምክራሲ ዝዕንቅፍን ንሃገራዊ ባይቶ ድማ ቅኑዕ ኣንፈቱ ዘስሓተ እዩ ኢልና ንግምግም።
ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ብሃይማኖትን ባህልን ብዙሕነት ዘሎዎ ኮይኑ፡ ናይ ሓቢርካ ምንባርን ምጽውዋርን ባህሊ ዘሎዎ ሕብረተ-ሰብ እዩ። እዚ ክቡር ባህሊ’ዚ ቀጻሊ ክኸውንን ሃገር-ኢርትራ ነባሪ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ክተክል እንተ ድኣ ኮይኑ ግን መንግስትን (State) ሃይማኖትን (Religion) ዘይሕንፍጽ ዕልመናዊ መንግስቲ (Secular) ምስ እንምስርት እዩ። ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣንፈቱ ዝሰሓተ እዩ ኢልና ንግምግም።
ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ብሰፊሕ ንምዝታይን ፍታሕ ንምርካብን እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ምስ እቲ ንውክሎ ህዝቢ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰሜን ኣመሪካ ኣኼባታት ከነካይድ ምዃንና ንሕብር። ምስ ህዝብና ተዛቲናን ተማኺርናን ናይ መጻኢ መደብና ከመይ ከም ዝኸውን ክንውስን ምዃንና እውን ንሕብር።
ዶክ፡ ኣፍወርቂ ጳውሎስ
ኣማኒኤል ሕድራት
መንግስ ተስፋ
ኢሳቕ የሕደጎ
ተኽላይ ኣብራሃ
ወልዴሱስ ዓንደማርያም
ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና!!!!
ታሕሳስ 23, 2012

 Posted by at 3:15 am

  4 Responses to “ንሕናን ዕላማናን 2012?…ሓጺር ጸብጻብን ትዕዝብትን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፤ (ብግዱሳት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ)”

 1. ageda kigberela neritrea tikalesu sebat andikom.nsukumsi haleyti hizbi?kido daa netom ayashu seabtkum genzeb awatsou andabelkum adi adi zurulu.serihkum daa keytbelau.hijji kemzi kone kemzi tefetre kab mibal kali wadidkum antegeberkum yhaysh.maharwo nizi hizbi.tebahle,tefetre,teserhe,tesenchere mibal weghe tsebhe waga yeblun.WEYANE kunat jemira elkum ninebskum kem teqalesti gerkum zetemeqkmwa ekum.gin hijji gin weyane nirasu aka antekoynu.lezez lezez gdefwo bejakum.

 2. ኣዪ! በዓል መን ኮን ይኾነ ዞም “ግዱሳት” ተባሂለን ኣብ መጋረጃ ኮምፑተር ዝጽሕፋ ዘለዋ ዓጃዋት፧

  • Reply the discussion if the gidusat you are calling are right or wrong. Why are interested in personalities.Only weak people discuss personalities.To tell you the truth the base of the Baito was and is undemocratic. Kidan members are 85%. The result is always undemocratic as far as from the begining of their appearance and foundation was not on democratic bases.

 3. nebsikum zeyeykberkum si kibret hizbi ketemtsiu nisikum? nihizbi eritrea wekilkumin , guday eritrea hizkumin nab weyane kab tikedu kemzimotkum kulu seb felitu kabay gemirka, antum wirdetegnatat! shame on you!! correct opposition does not hurm national security and interest,incontrary it secure it. if it is like that, there is no any reason to dislike the opposition! but in the case of the so called “eritrean opposition” they have the following basic mistake:

  1, while they claim that they stand for reality and justice, they try to cheat people by lying and provoking (e.g: they lie to distruct the image of the government(their own house keeper being with their 1st enemey(malelit)),they tell that they are strugling for the interest of the people while it is for their individual interest(if one is strugling for the interest of the people , there is no reason to disunite with a simple issue))

  2,going to weyane and sharing eritrean issue there is absolutely crime!! i do not know what penality does it deserve.
  3, while you claim that you are gathered for the issue of a nation, but we see you naging and dividing each other along religion and ethnic…., shame on you!! if you are a nationalist why you talk abou religion , this all is absolutely regected by the people.