Mar 122013
 

ቦርድ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ሰሜን ኣሜሪካ (EYSC-NA): ነዚ ምንቅስቓስ ካብ’ዚ ዘለዎ ንቕድሚት ንምስጓም ዘኽእሎ ናይ መሪሕነት ስርርዕ ኣካይዱ ከምዘሎ ፡ ብሓፈሻ ንኩሎም ደለይቲ ለውጢ፡ ብፍላይ ከኣ ንኩሉ ኣባል እዚ ምንቅስቓስ ይገልጽ።

ቦርድ፡ ብቀዳም 2 መጋቢት 2013 ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ: ብመሰረት ዓንዲ ሕጊ እቲ ምንቅስቓስ ንኣቦ-መንበር ኣቶ ዳንኤል ገብረሚካኤል ካብ መዝነቱ ኣውሪድዎ ኣሎ።
ብመሰረት ዓንዲ-ሕጊ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ፡ ቦርድ ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለዎ። ፈጻሚ ኣካል ከኣ ነቶም ቦርድ ዘሕለፎም ውሳነታት ምትግባርን መዓልታዊ ንጥፋታት ማሕበር ናይ ምክያድን ሓላፍነት ይስከም። እዞም ክልተ ኣካላት ማሕበር ሓቢሮም ብምዝታይን ኣብ ዘየሰማምዖም ነጥብታት ብኣብዝሓ ድምጺ ብምውሳን ስርሖም የተግብሩ። እንተኾነ ግን: ኣቶ ዳንኤል ነዞም ክልተ ኣካላት ብሓንሳብ ኣምጺኡ ነቲ ምንቅስቓ ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ኣዛትዩ ኣብ ውሳነታት ንኽበጽሑ ኣየኽኣሎምን። እቲ ብዓርቢ 1 መጋቢት 2013፡ ብስም Eri-Eysc ኣብ ፈይስቡክ ዝወጸ፡ በቢመንገድና ክንቃለስ ከምዘለና ዝጽውዕ ከፋፋሊ መግለጺ ከኣ፡ ህያው ኣብነት እዩ ነይሩ።

ቦርድ፡ ናይ’ዚ ምንቅስቓስ ምሕደራ ንክመሓየሽ፡ ንዝተፈጥሩ ጸገማት ብዘተ ንኽፍትሑ፡ ብዙሕ ጻዕርታት ኣካይዱ እዩ። እንተኾነ ግን ከም’ቲ ዝተበግስዎ ኣውንታዊ ውጺት ከምጽኡ ኣይከኣሉን። ብዙሓት ካብቶም ንኸምዚ ዕላማ ተባሂሎም ዝተጸዉዑ ኣኼባታት ከኣ ብዘይ ፍረን ሓባራዊ ውሳኔን ተዛዚሞም እዮም። ስለዚ ከኣ እዩ ቦርድ፡ ነዚ ምንቅስቓስ ንምድሓን፡ መሪሕነቱ ንምምሕያሽ፡ መኣዝኑ ንምንጻርን ናይ መሪሕነት ስርርዕ ኣካይዱ ዘሎ። ኣብ’ቲ ብቀዳም 2 መጋቢት ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ፡ 13 ኣባላት ቦርድ፡ ዳኒኤል ካብ ሓላፈንቱ ክወርድ ከድምጹ ከለዉ፡ ንሱ ኣብ ሓላፍነቱ ክጸንሕ ድምጹ ዘስምዐ ሰብ ግና ኣይነበረን። 2 ድምጸን ክዕቅባ ከለዋ፡ 4 ሰባት ከኣ ክመርጹ ኣይደለዩን። ቦርድ፡ በቲ ዝተረኸበ ናይ ኣብዝሓ ድምጺን፡ ሕጊ-ህንጻ ብዘፍቅዶን መሰረት፡ ምክትል ዝነበረ ሰለሙን ኣሰፋዉ ነዚ ምንቅስቓስ ንኽመርሕ ንዝቐረበ ሓሳብ፡ ስለ ዝተቐበሎ፡ ከም ኣቦ ወንበር ናይ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ኤርትራ ኰይኑ ክመርሕ ተወሲኑ። ዳኒኤል ኣባል ቦርድ ኰይኑ ክቕጽልን ዓቕሙ ከበርክትን ቦርድ ይላቦ።

ቦርድ፡ በዚ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ኩሉ ኵርናዓት ዓለም ዘሎ፡ ኩሉ ኣባል ናይዚ ምንቅስቓስ፡ መብጽዕኡ ኣሐዲሱ፡ ብተወፋይነት ቃልሱ ከሕይል ይላቦ። ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን፡ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ንዝካየድ ኩሉ ቃልሲ፡ ብመትከል ይድግፍ። እዚ ምንቅስቓስ፡ ምስ ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ናይ መንእሰያትን ማሕበራትን ማሕበረ-ኰማትን፡ ብዝሓሸ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ፡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ደጊሙ ቃል ይኣቱ።

ኣብ’ቲ ኣኼባ ካብ ዝተሳተፉ 19 ሰባት፡-
ኣይፋል፡ ዳኒኤል፡ ካብ ሓላፈነቱ ክወርድ የብሉን ዝበሉ
0
እወ፡ ዳኒኤል ክወርድ ኣለዎ ዝበሉ
1. በረኸት ዮውሃንስ፡ ካብ ጨንፈር ዊኒፔክ ካናዳ
2. ገዛኢ ሓጐስ፡ ላብ ጨንፈር ዊኒፔክ
3. ጌቱ ጸጋይ፡ ካብ ጨንፈር ቶሮንቶ
4. ጆርጅ ገብረስላሴ፡ ካብ ጨንፈር ደላወር
5. ሓበን ብርሃነ፡ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
6. ኣማን ልኡል፡ ካብ ጨንፈር ናሽቬል
7. ገዛኢ ሰርኢሰናይ፡ ካብ ጨንፈር በይ ኤርያ
8. ኢሰይያስ ስዩም፡ ካብ በይ ኤርያ
9. መድሃኔ ኣፈወርቂ፡ ካብ በይ ኤርያ
10. ዶክተር ጽጋብ፡ ካብ ጨንፈር በይ ኤርያ
11. ዓብዱ ሲዒድ፡ ካብ ጨንፈር ላስ ቬጋስ
12. ዳኔኤል ኣስራት፡ ካብ ጨንፈር ህይስተን
13. ቴድሮስ መንግስቱ፡ ካብ ህይስተን
ድምጸን ክዕቅባ ዘድመጻ
14. ኣለም ሃብታይ፡ ካብ ካሊፎርንያ
15. ትዕግስቲ መሓሪ፡ ካብ መሪላንድ ቨርጂንያ
ክመርጹ ዘይደለ
16. ሰለሙን ኣሰፋው ጨንፈር በይ ኤርያ
17. ዮናስ ሓጐስ ጨንፈር ሎስ ኣንጀሎስ
18. ኣማኑኤል ፍስሃየ ጨንፈር ሎስ ኣንጀሎስ
19. ኣሮን ሃይለ ጨንፈር በይ ኤርያ

ቦርድ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ
8 መጋቢት 2013።

 Posted by at 1:58 pm

  16 Responses to “ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ፡ ናይ መሪሕነት ምቅይያር ጌሩ…ቦርድ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ 8 መጋቢት 2013። (comment section assena)”

 1. kemey eniaikum bzi ab aditatna zigne ziniowa lowti azina hugusat ena bsru kemzi enab bele Abay tigray ab zikerebe kinriee tesfa eniana eyu dahan kunu ta smerway

 2. Fareon,You are dirty this is the Tigraian typical accent you are joking you are good for no thing

  • Hurud – Why you calling people dirty , arn’t you proud of your language ?

   • spears,

    wusedulnata ydo lajinkum atayo. Dem aHwatom liseteyu jelgafat kHado

    agaEzomuwa dekhonuy shmelba

    hiziz dema dirty ilkumunati wuy wuy

    sidetegna ikua ayfetuy iti Qoloy kikikiki

   • I am not sure if you are the GOOD ” SPEARS” that i often like to read your comment but here, Hurui is saying the guy who is ” Fareon” is writing Weyane’s tigrigna and he is right thats how all of the idot tigray people pronounced it. so Hurui is right. that bitch is good for nothing.

 3. Had daniel asked you ,to let the movement be FREE from being sattelite of Weyane?

 4. I am not sure if you are the GOOD ” SPEARS” that i often like to read your comment but here, Hurui is saying the guy who is ” Fareon” is writing Weyane’s tigrigna and he is right thats how all of the idot tigray people pronounced it. so Hurui is right. that bitch is good for nothing.

 5. mahber addnet tesfa koreth they are not goin any where dawn with weyane!!

 6. This drama is interesting because Wayne’s Actors are acting as Eritreans so it is not quite difficult to distinigush who is he so long as you are an Eritrean. So for those actors Yeganiyena tirah kem kedemkin kenelahiyekin ina wiy wiy kisab tibla kem kedemkin antin wieginat. hiji gin buzuy buzuy yelen bisuru naymechershtakin ya

 7. Since 2001 approximately up to 300.000 young eritreans left their homeland. A simple calculation from some sellout, some with identity crisis, some weyanes, and some with criminal background in eritrea. Eysc is a combination of the above mentioned individuals who tried continuous working on disinformation on these youth eritreans selling them their dirty agenda. What happened is that not even 1% of the brave eritreans followed them(a huge miss calculation from Eysc). As a result of the last few years EYSC is totally frustrated and confused. The symptoms and logical followup of a FRUSTRATION is as we have seen it TERRORISM TERRORISM
  keep the good job deki eri
  I apologize for grammatical and other mistakes
  I hope you will understand the idea what I want to say.

 8. Asmarino # I,
  I wish you named yourself ” Asmerino #I” because that one is incorrect . It is foreign.

  With regard to those youngsters fleeing the country, you are deadly wrong. They are genuine Eritreans. I perfectly understand the point you are coming from, but I assure you such a defense is self-defeating. As we say in Tigrigna,

  HabaA Quslu HabaA Fewsu, that is, he who hides his weakness, suffers the worst.

  There is another one,

  Qol’Ae B’NEusu , Qorbet B’RuHuSu, that is , The right thing to do is to Take care of the Problem from the get-go because once it sends its roots deep down, it will hard to handle.

 9. በልጅም ኣኼባ ውሽጣዊ ስርሓቱ ጌና ይቕጽል ኢዩ ዘሎ:: እታ ዓቢ ስሪሒት ክካየደላ ኢዩ ዝብልዋ ዘለዉ ኣብ ሓንቲ ካብ’ተን ዓበይቲ“ኮኾባት ኤርትራ” ኢሎም ዝምስልዋ ዘለው እንታይ ክካየድ ኣርጊጽና ፈሊጥና ኣለና:: ብንጹር ከኣ ኣብ’ዚ ቐረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሽርሓዊ ውጥናቶም ከተግብሩ ክፍትኑ ኢዮም። ኮይኑ ግን ኣቐዲምና ነቒሕናሉ ስለ ዘለና: ወያነ ዋላ ንመደባቶም ንምትግባር: ቦታታት ክቕይሩ እንተፈተኑ: ግሎባለይዘሽን ንዓለማና ንቁሸት ስለ ዝቕየራ ግን: ዝቐየሩ እንተቐየሩን: ከም ሓዊ ዝልብልብ ውጥናት እንተሓንጸጹን: ኣብ ኣፍንጭኦም ኮይና ነሻትቶም ስለ ዘለና: ወያነን ጽላሎቶምን ናብ ዘብልዎ የብሎምን። ‘’ዕርፍካ ኣጽንዕ!!!’’ ኢዩ እቲ መልእኽቲ።..